Baneleie, bruk av baner for GRSK medlemmer

Banene stenges kl 21.30 hver kveld.


Medlemmer:

Nytt fra 2019 er at alle som benytter seg av anlegget til Grenland Ryttersportsklubb må nå betale baneleie.

Baneleie gjelder uansett om du rir ukentlige treninger for trener eller egentrening.

Medlemmer:

 Halvårskort 2000kr. Halvårskort gjelder for juli - desmeber eller januar - juni 

Helårskort 4000kr.       

Ved 1/1 eller 1/2 årskort kan du få fast boks i skolestallen som du disponerer ved treninger

Månedskort: 500kr

Per gang 50kr 

Dette betales inn på vips 135808


Ikke-medlemmer:

Ved organisert trening, skal trener innkreve avtalt beløp for baneleie for ikke-medlemmer.

Månedskort  kr 700, halvårskort kr 3000, årskort 6000. Gjelder for periode 1 januar til juni. Periode 2 juli til desember. 

100 kr pr gang


- Leie av gjesteboks : kr. 600  for døgnboks,  kr 250 for dagboks, kr 750 helg fredag til søndag.


Kjøp av kort: Alle kort kjøpes forskuddsvis før den 1. i måneden. Innbetaling av baneleie for ikke-medlemmer til konto 2610.27.41969 merket " baneleie" og rytters navn. Kopi av betaling sendes Nina Nesstrand på mail nina.nesstrand@outlook.com . Alternativt kan beløpet Vippses til 135808 med kopi av skjermfoto til Nina Nesstrand.

Leie av hall/anlegg/kafe

Utleie av Konkurransehall (30x70) :

- kr. 6.000 pr dag for stengt hall.

- kr. 600 pr time for stengt hall.

Utleie av Oppvarmingshall(22x60):

- kr. 4.000 pr dag for stengt hall.

- kr 500 pr time for stengt hall.

Leie av lydanlegg - kr. 1500

Leie av hindermateriell - kr. 2000

Leie av dressurrail - kr. 2000

Leietaker skal sørge for at hallene er møkket og møkketrillebår tømt etter bruk, hvis ikke blir dette fakturert kr. 2000 i etterkant .

Henvendelse for nærmere avtale til  Nina Nesstrand, mobil 924 04 295, epost: nina.nesstrand[at]outlook.com.

Sponsing, profilering i haller

Er din bedrift interessert i å støtte rideklubben? Vi er takknemlige for all støtte til vårt anlegg. Vi setter sammen en profileringspakke som passer den enkelte bedrift, logo på hjemmesiden, stevnesponsor, klassesponsor, hindersponsor etc.
Sponsorstøtten behøver ikke være penger. Vi tar også imot produkter som vi kan benytte på stevner eller i aktiviteter og i kiosken.

Vi tilbyr fast skiltprofilering i ridehallene til følgende årlige priser:

Skilt - store ridehall kr 4000

Skilt - lille ridehall kr. 2000

Skilt i begge hallene kr. 5000

Skilt ute og i store og lille hall kr. 6500

Engangskostnad til produksjon og montering av skilt: kr. 2700.-

Kontakt   styret@grsk.no

Kjøp månedskort - halvårskort baneleie

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn