Historia

Jörgen Andersson var 27 år när han 1967 startade Golvmaterial i en källare på Katterumsvägen. Med åren växte företaget och flytten till större lokaler blev ett måste. Mitten av 70-talet flyttade man in på S:t Persgatan mitt emot Wickströms sport och delade lokal med Axelssons plattsättning. Verksamheten bestod av försäljning och inläggning av golv och inriktningen blev entreprenad och service. Under den här tiden byggdes många nya bostäder så efterfrågan på nya golv var stor.

Behovet av en mer ändamålsenlig lokal ökade och 1979 byggdes nya lokaler på Hammargatan 69, nuvarande adress. Här har vi idag en utställning med försäljning samt entreprenad och service.

Sedan 2002 leds företaget av andra generationen, syskonen Jan Andersson, Leif Andersson och Helene Carlsund.