Kaikille potilaille, joilla arvioidaan olevan painehaavariski suositellaan mieluiten vähintään korkealuokkaista vaahtomuovipatjaa.

Passiiviset eli staattiset painehaavapatjat sopivat pienen ja kohtalaisen painehaavariskin potilaille, jotka viettävät suurimman osan ajasta vuoteessa ja pystyvät itsenäisesti vaihtamaan asentoa. Patja muotoutuu kehon lämmön ja painovoiman vaikutuksesta, joka saa paineen jakaantumaan laajemmalle alueelle. Potilaan ollessa paikoillaan kehon pintaan kohdistuva paine on muuttumaton.

Aktiiviset eli dynaamiset painehaavapatjat sopivat suuren tai erittäin suuren painehaavariskin potilaille, jotka eivät itse kykene muuttamaan asentoaan tai joilla on asentorajoituksia. Patjojen sisällä on ilmatäytteisiä kennoja joiden määrä, koko ja ohjausjärjestelmän toiminta riippuvat valmistajista. Aktiivisten painehaavapatjojen toiminta perustuu kennojen ilmatäytteisyyteen ja tyhjentymiseen näin pystytään vaihtelemaan kehon eri osien kuormitusta. Kennon tyhjentyessä paine poistuu tai laskee riskialueelta ja verenkierto palautuu ennalleen. Moottorin avulla ilma kulkee kennosta toiseen tietyssä syklissä.

Painehaavapatjojen ryhmittely (patjat on jaettu riskiluokkien mukaan);

Patjan tyyppi Riskiluokka Braden riskimittarin pisteet

Passiiviset patjat

Vaahtomuovi- ja polyuretaanivaahtopatja

Matala riski, vaarassa saada painehaava. Viettää vuoteessa joitain ajanjaksoja. Pystyy vaihtamaan itsenäisesti asentoa. Hyvä iho. 18-23

Passiiviset patjat

Korkealuokkainen vaahtomuovipatja, viskoelastinen vaahtomuovipatja, kevyet kuplakennoista (jopa 130kpl) muodostuvat vaihtuvapaineiset patjat

Keskinkertainen riski, riski saada painehaava on olemassa tai se on kohtalainen. Liikkuminen jo vähäisempää. Pystyy vaihtamaan itsenäisesti asentoa. Hauras iho tai tuntopuutoksia. 14-18

Passiiviset / Aktiiviset patjat

Viskoelastiset vaahtomuovipatjat/ asentotyynyt, vaihtuvapaineiset patjat 

Korkea riski, riski saada painehaava on suuri.  Potilaan liikkuminen on vähäistä. Ei kykene muuttamaan asentoa tai on asentorajoituksia. 10-14

Aktiiviset patjat

Vaihtuvapaineiset patjat 

Erittäin korkea riski, riski saada painehaava on erittäin suuri. Voimakkaasti rajoittunut liikuntakyky. Ei kykene muuttamaan asentoa tai on asentorajoituksia.  6-10

Hinnat alv 0% (alv24%)

Lisää tuotteita tulossa lähiaikoina.

Katso myös erikokoiset patjansuojat.