Vår bakgrund

Namnet Funka för livet kom till 2011 när vi fick en ide att göra handikappmässor. Vi ville hitta ett bra namn som assosierade till funktionsnedsättning och det blev så småningom Funka för livet.

2012 bildades bolaget Funka för livet AB eftersom vi ville driva detta helt fristående från vårt andra bolag Bilinredarna i Växjö AB som vi var grundare och ägare till.

2014 ändrades namnet till Funka för livet i Sverige AB. Detta för att närmare bestämma vårt geografiska arbetsområde.  

Nutid

Idag jobbar vi mycket med försäljning av Invacare produkter samt bedriver konsultverksamhet inom området funktionsnedsättning. Vi har även uppdrag från olika myndigheter, kommuner och regioner med olika utredningar, råd och erfarenhet. En stor del av vår verksamhet utgör även utbildningar inom funktionsnedsättnings. Vi är bl.a är certifierade av Invacare när det gäller utbildning av förare/användare av trappklättrare.

Vi har service/reparation av Invacare,s produkter som manuella rullstolar, rollatorer, el-scootrar och Alber trappklättrare. 

Vi kan erbjuda hjälp att arrangera mindre mässor/utställningar inom området funktionsnedsättning.

Framtiden

Vår förhoppning är att ytterligare fördjupa samarbetet med Invacare i framtiden. Bra bemötande och dess organisation samt deras utbud med bra produkter ger oss stor trygghet inför framtiden.

Givetvis vill vi utveckla oss med fler produkter från stabila och bra företag inom vårt arbetsområde. Det kan tex. vara ramper, bilanpassningsprodukter etc.

Vi skall även försöka få igång samarbete med kommuner för de skall få stöd och kompetens till starta upp med kommunalt mobilitetsstöd. Det är tyvärr få kommuner som insett hur viktigt detta är och vilka besparingar man kan göra inom färdtjänst och sjukresor. Det gynnar framförallt personer som inte kan få bilanpassning via Försäkringskassan. Alla gynnas av detta.