FST BYGG AS har et godt utviklet HMS-system og har nullvisjon som hovedmål når det gjelder sykefravær og skader i arbeidssammenheng.

Sammen med et godt utviklet Kvalitetessystem er FST BYGG AS et entreprenørfirma det er verdt å satse på.