Välkommen till Pedagogisk Studio!
En verksamhet till för dig och ditt barn med tjänster inom läs- och skriv samt matematik. Jag vänder mig till dig som söker stöd kring läsutveckling och matematikutveckling, främst i den tidiga inlärningen och utvecklingen, till dig som ännu inte knäck läskoden och till dig som inte får till ett "läsflyt" och behöver ytterligare stöd. 

Jag arbetara med enstaka möten med konsultation, screeningar och hela läs- och skrivutredningar. 

Många tack för att du besöker min hemsida och varmt välkommen att höra av dig med frågor eller bokning. 

Mvh Carina Ersman Lindström

***

Carina Ersman Lindström
Pedagog och Läs- och skrivutvecklare

I stolt samarbete med

Lexplore.se och Dyslexi.eu

Sagt av kunder...

"Tack vara dig kan E* läsa böcker nu!"
(förälder)

"Utan det här stödet hade M* inte kunnat det hen kan idag"
(förälder)

"Med din läs- och skrivutredning kan vi fortsätta jobba här i skolan med det vi vet nu."
(speciallärare, skola)