Kort för att underlätta samtal

Transformera känslor

Hur du kan använda kort vid medling

Tanken med kortlekarna är att underlätta att hitta ord som lättare skapar kontakt och samarbete.