Barnböcker

Tankar om föräldraskap med Inbal Kashtan

Inbal visar i klippet hur viktigt det är att våra långsiktiga mål med föräldraskapet är sammstämmiga med vårt kortisiktiga bemötande av våra barn. Läs mer av Inbal i Föräldraskap från hjärtat.

Skola och föräldraskap