Kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår

Følgende generelle kjøpsvilkår gjelder ved bestilling av varer på hlr.no:

Du må akseptere kjøpsvilkårene for å gjennomføre et kjøp i nettbutikken vår. Ved å akseptere kjøpsvilkårene, godkjenner du også at du har lest informasjonen som er oppgitt under.

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra hlr.no til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med din bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør en bindende avtale mellom deg som kunde og hlr.no. Når vi har mottatt din bestilling, bekreftes den i en automatisk e-post. Denne informasjonen finner du også på "min side" i nettbutikken. Kontroller alltid at informasjonen i ordrebekreftelsen er korrekt.

Vi inngår ikke avtaler med mindreårige (under 15 år) uten foresattes godkjenning.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, har selger salgspant i varene frem til disse er betalt.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totaleprisenkjøperskalbetale.Dennepriseninkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnadersomselgerfør kjøpetikke harinformert om,skalkjøperikkebære.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.