Nå på lager

Forskning viser at god kunnskap om HLR spiller en avgjørende rolle for økt overlevelse ved hjertestans God trening er grunnleggende for å utføre HLR, men det er en utfordring for instruktører å gi presis og objektiv veiledning på deltagerenes utførelse av HLR. Little Anne QCPR er nå tilgengelig med sanntidstilbakemelding, noe som har vist seg å forbedre både HLR-ferdighetene og selve kurset

Luftveishåndtering

Immobilisering

Treningsdukker