Tillståndsplikt

Försäkringsförmedlarverksamhet ska ha tillstånd av Finansinspektionen för att få driva försäkringsförmedling. För kontroll av tillstånd: www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Försäkringsservice i Nord AB och dess anställda omfattas av ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedling.

Klagomål och tvist

Våra kunder är våran viktigaste prioritet och vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med oss. Om du skulle vara missnöjd så är Johan Niska vår klagomålsansvarige. Du når honom via mail: johan@forsakringsservice.com alternativt per telefon enligt nedan.

Villkor

Fullständiga villkor följer numera inte med i försäkringsutskicken, du kan enkelt beställa dina villkor genom att maila oss på info@forsakringsservice.com så skickar vi dessa till dig.

Fullmakt

Vi jobbar åt dig utifrån den fullmakt vi fått påskriven av dig.