Styrelsen för Föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn består utav:

Ordförare: Susanne Fogelqvist
070-256 68 77

Vice ordförare: Mia Fahlström

Kassör: Joakim Ryhlin

Sekreterare: Catrin Alfredsson

Ledamot: Rodrigo Bernal, Mikael Johansson & Christian Åberg