Styrelsen för Föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn består utav:

Ordförande: Susanne Fogelqvist
070-256 68 77

Vice ordförande: Mia Fahlström

Kassör: Joakim Ryhlin

Sekreterare: Catrin Alfredsson

Ledamot: Jonathan Ohlin, Mikael Johansson & Christian Åberg

Föreningen

Folkets Hus & Park u.p.a. Oskarshamn grundades 1907 och är en andelsägd förening. 

Våra andelsägare bestämmer hur vi skall utföra vårt uppdrag via en styrelse som väljs varje år i samband med föreningens årsstämma. 

Alla som vill kan bli andelsägare och påverka hur föreningen skall arbeta.