Fluktmaske

KR 1290,- pr stk / fri frakt.

  • Artnr: 673
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

De fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger
bør ha en røykmaske per person
for å beskytte seg mot inhalering av røyk og
giftige gasser ved en brann.

Masken er designet og produsert for å
filtrere giftig røyk og gasser, men tilfører ikke
oksygen.

Masken bør ikke brukes i miljøer
med mindre enn 17% oksygen.
Viktig informasjon
Masken er kun for engangsbruk. Vi anbefaler
å kaste masken etter bruk i en nødssituasjon.
Den kan bli ødelagt av kjemikalier, giftige gasser
og røyk etter bruk i en brann. Filterpatronen
kan bli nøytralisert av kjemiske
gasser og røyk. Masken bør ikke brukes som
beskyttelse i vanlige arbeidssituasjoner.
Den er kun beregnet som fluktmaske for personlig
bruk i en nødssituasjon.

Omgivelser: Oppbevares ikke i nærheten av
varme , brennende, eksplosive eller etsende
overflater.
Må ikke oppbevares i nærheten av fuktighet
og vann.
Denne masken skal oppbevares med begge
røde plastplugger festet til masken når den
ikke er i bruk. Denne masken er ikke tilpasset
spedbarn. Det anbefales at voksne hjelper
mindre barn å bruke masken på korrekt måte.
Om den originale vakuumpakningen
er brutt, sikre at ikke masken er benyttet tidligere.


Vår garanti for maskens effektivitet er gyldig
i inntil 5 år fra produksjonsmånded. Se
produksjonsmåned
påtrykket emballasjen.


• Escape XTM30 er en atmosfærisk, luftrensende
undertrykksfiltrerende røykmaske
med flammehemmende hette.
Denne masken gir beskyttelse for åndedrett,
hodet og øyne i nødssituasjoner
med flammer og giftige gasser. Den
flammehemmende hetten kan beskytte
ditt hode fra brannskader ved rømning,
spesielt i næringsbygg og høyhus. De
fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger
bør ha en røykmaske per person
for å beskytte mot skader ved eksplosjon,
kjemikalieutslipp, inhalering av røyk og
giftige gasser.
• Masken beskytter brukeren i minimum
30 minutter mot røyk og giftige gasser.
Masken
beskytter mot karbonmonoksid
(CO), hydrogencyanidgass (HCN),
hydrogenklorgass
(HCL), akrolein og partikler
produsert av brann. Effektivitet
kan variere avhengig av miljøet den er
utsatt for, for eksempel type og konsentrasjon
av giftige gasser og sot. Gjennomtrengning
av oljetåke: Minst 98 %.
• Inhalasjonsresistens: Mindre enn 800Pa
• Utpustingsresistens: Mindre enn 300Pa

Godkjent etter NS-EN
403:2004 Åndedrettsvern for egen redning - filtreringsanordninger
med hette for rømning fra ild.