Digital Radon Monitor

  • Artnr: 862
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Radonmåling har aldri vært enklere! Frittstående digital instrument for kontinuerlig overvåking av radongass i innemiljø.

  • Nøyaktig
  • Enkel håndtering
  • Rask og fleksibel
  • Langtids og korttids gjennomsnitt
  • Batteridrevet

Frittstående digital instrument for kontinuerlig overvåking av radongass i innemiljø. Langtids og korttids gjennomsnitt vises på LCD skjerm. Tilbakestilling (RESET) av instrumentet for nye målinger. Instrumentet er batteridrevet, og kan enkelt flyttes rundt i bygningen for å få full oversikt over radon i bolig, på arbeidsplass, skole, eller i barnehage. Om radonnivået er over myndighetenes tiltaksgrense kan en enkelt registrere effekten av tiltak for å redusere radonnivået.

TEKNOLOGI
Canary er et instrument som måler og overvåker radongass i innemiljø. Instrumentet sjekker luften ved hjelp av et passivt diffusjonskammer, og bruker alfa spektrometri til å kalkulere radonnivået. Detektering av radongass skjer med silisium fotodioder, både for å telle og måle energien til alfapartiklene som oppstår når radongass henfaller. Energien gjennomgår periodisk selv-kalibrering.
Radonkonsentrasjonen er kalibrert mot sekundære referanseinstrumenter. Disse er kalibrert i akkrediterte internasjonale laboratorier.
RESET (nullstilling) knapp fjerner lagret informasjon, og klargjør instru-mentet for nye målinger. MODE knapp viser antal dager som er målt.
Batterienes levetid under normal bruk er ca 3 år.

LCD skjerm
•Langtids gjennomsnitt opp til siste 12 måneder siden nullstilling (RESET)
•Korttids gjennomsnitt; siste dag og siste uke
•Antall dager målt