Välkommen!

Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om du inte har full koll på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta upp och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som följd.

  • Löpande redovisning
  • Löneadministration
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Bokslut
  • Deklarationer

Som kund hos Fletchers Enskilda kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen, redovisningen samt löneadministrationen till oss. Vi ser till arbetet utförs effektivt och att inga missar görs. Den löpande bokföringen skickar du in till oss via din mail (eller med post om du hellre vill det). Vi bokför därefter allt material och skickar lättförståeliga periodrapporter tillbaka till dig med all information du behöver. Dessa kan även anpassas efter just dina behov om det är något du vill ha extra koll på.

Utöver den löpande bokföringen kan Fletchers Enskilda även sköta företagets löner. Som kund rapporterar du därför bara enkelt in lönegrundande uppgifter till oss på samma sätt som bokföringen. Sedan fixar vi resten.

Bild 1