Utviklingsforstyrrelser, sårbarheter og tiltak

Lettlest og praktisk fagbok om sårbarheter og de gode tiltakene

  • Artnr: 2009

Beskrivelse av artikkelen

I denne boken omhandler forfatterne ulike sårbarheter hos personer med utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, OCD etc.) Vi går grundig gjennom strategiforstyrrelse, empatiforstyrrelse,
sanseforstyrrelse og stressfølsomhet. Gjennom mange eksempler fra praksis belyser forfatterne både hvordan disse sårbarhetene kommer til uttrykk, hvorfor de er der og hva vi kan gjøre for å hjelpe. Boken har et eget kapittel om medisinering og om utredning. Boken er også utgitt på svensk og dansk og benyttes blant annet av høyskoler og universiteter i disse landene. Boken er også pensumbok på et spesialpedagogisk studie i Norge.

Forfattere: Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje & Henning Beier

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2012. ISBN: 978-82-8234-011-3

Se også