Problemskapende atferd ved utviklingsforstyrrelser

En lettlest fagbok om problematferd og løsninger

  • Artnr: 2008

Beskrivelse av artikkelen

Denne boken er en praktisk guide til hvordan man skal forholde seg til atferdsproblemer hos mennesker med ulike utviklingsforstyrrelser som
autisme, Asperger syndrom, Tourette syndrom, Nonverbale Lærevansker, ADHD og utviklingshemming. Boken introduserer lavaffektiv tilnærming (low arousal approach) og forfatteren har tatt med en mengde eksempler fra egen praksis. Boken passer for alle som forholder seg til personer med utfordrende atferd i alle aldre og på alle funksjonsnivå. Boken er tidligere utgitt på svensk, dansk og engelsk og nå er den her på norsk!

Forfatter: Bo Hejlskov Elvén

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2011. ISBN: 978-82-8234-006-9

Se også