Kurs 16, 10/5 kl 9-16: Psykiske vansker

Kurs 16, 10/5 kl 9-16: Psykiske vansker

Mange mennesker med Asperger syndrom utvikler ulike psykiske tilleggslidelser på grunn av livssituasjonen sin. Noen blir ikke møtt riktig, får ikke god nok tilrettelegging eller stiller for høye krav til seg selv. Hvordan arter dette seg og hva kan vi gjøre for å forebygge og hjelpe?

I dette kurset får vi tre veldig ulike personlige historier, alle angående utvikling av forskjellige psykiske lidelser.

Helene Larsen har Asperger syndrom og anoreksi. I tillegg er hun diagnostisert med borderline og er kronisk selvskadende og trenger tilsyn hele døgnet. Hun er for tiden innlagt på sikkerhetspsykiatrisk avdeling på Gaustad. Helene driver bloggen "Aspergerinformator" og ga ut sin selvbiografi "Knapp nok - et jenteliv med Asperger syndrom" på SPISS Forlag i 2015.

Marianne Lodding har personlig erfaring med å leve med angst og depresjon. Selv om hun ikke har en autismespektertilstand, er hennes erfaringer med og refleksjoner rundt egne psykiske vansker absolutt relevante i vår sammenheng. Marianne har også tidligere forelest i regi av SPISS på samme tema, med stor suksess.

Ingrid og Kjell Matheussen er foreldre til en ung mann med Asperger syndrom og psykiske vansker som depresjon, angst og tvang. De forteller fra et foreldreperspektiv om hvordan det er å ha et familiemedlem med disse tilstandene. Ingrid og Kjell har også forelest om samme tema tidligere i SPISS sin regi, med bare positive tilbakemeldinger.

I tillegg til disse tre personlige beretningene, vil Daglig leder i SPISS, Torill Fjæran-Granum, snakke om hvordan vi kan forebygge og forholde oss til vanlige psykiske tilleggsvansker hos barn og unge med ASD.

Forelesere: Helene Larsen, Marianne Lodding, Ingrid og Kjell Matheussen og Torill Fjæran-Granum.

Sted: Frysjaveien 33b, Oslo (3. etg)

Tid:10/5 kl. 9-16

Pris: kr 900,- pr. person, inkludert enkel lunsj (4 eller fler sammen: kr 750,-
pr.person)

Påmeldingsfrist: 29/4

21.06.2015 14.07