Vårt koncept för delagande i fritidshus

 

I nybildad delägargrupp/delägarhus så sker första mötet i samband med köpet med alla delägare hemma hos oss i Karlskoga:

 • Man beslutar vilka regler som skall gälla för huset
 • En kassör utses som skall sköta husets räkenskaper
 • Man väljer veckor för första året

Delägarmöten
En gång per år är det delägarmöten, på dessa väljer man veckor för nästkommande år. Alla får också en fullständig redovisning på årets intäkter/kostnader.

Mötena skapar en mycket fin gemenskap och samhörighet i gruppen av delägare.

Val av veckor
Veckovalen går till så att man väljer en vecka i taget i en viss turordning tills alla årets veckor är valda. Turordningen ändrar sig för varje år och blir därmed lika rättvis för alla delägare.

Varför har våra delägarhus blivit så populära? Jo bl.a. därför att:

 • Vi erbjuder bra hus med fina lägen.
 • Endast åtta delägare i fjällhusen för att alla skall få möjlighet till några fina vinterveckor vardera, och max 4-5 delägare på husen i Bohuslän.
 • Vi utrustar husen mycket rikligt med hög standard och nya inventarier (långt utöver vad som är vanligt i fritidshus, här finns verkligen allt). Vår målsättning är att varje hus skall bli smakfullt inrett och få sin egen stil.
 • Vi kan erbjuda hus med djurförbud alternativt djurtillåtet. Givetvis är alla hus rökfria.
 • En fin gemenskap mellan delägarna skapas genom de årliga delägarträffarna.
 • Delägarna får inte hyra ut sina veckor genom förmedling eller per annons, utan endast till den som man känner mycket väl.
 • Det är alltid mycket god ordning i husen, man vet vem som varit där veckan före och vem som kommer efter.
 • Vi har som målsättning att våra hus skall vara mycket trivsamma och välutrustade och hålla en hög standard. Vi vill att Dina veckor i Sälen skall bli något att längta till och vårda med omsorg.

   

Mycket goda referenser finnes! Se även pressklipp om vårt koncept.