År 2020 är ett annorlunda år i många bemärkelser men vi försöker göra det så bra som möjligt för oss alla. 

Covid-19 pandemin har gjort att en del av våra härliga, gulliga hantverkare som tillhör riskgruppen har valt att inte vara med oss i år. Det är väldigt ledsamt men högst förstårligt. Vi önskar dem dock varmt välkomna tillbaka nästa år. 

I butiken som är stor och luftig behöver vi inte trängas men vi försöker ändå att hjälpas åt att hålla avstånd till varandra och vara noggranna med hygienen. 

Vi tackar Er alla för hjälpen med detta.

OBSERVERA att vi i år finns i 

HANTVERKSBYN