Hva mer vil du vite?

Vi ønsker å gi deg best mulig forhåndsinformasjon om innholdet i turene våre når vi tilrettelegger en reise for deg og dine til Piemonte - gjerne etter dine ønsker og behov.

Ta derfor gjerne kontakt med oss! Finn har gjennomført mange reiser i Piemonte og kan gi deg nyttig informasjon og gode reiseopplegg. 

Fra 2015 har vi samarbeidet med Temareiser Fredrikstad AS,  (www.temareiserfredrikstad.no

Fra 2017 har vi samarbeidet med Reisecompaniet AS i Sandefjord (www.reisecompaniet.no)

 

Ta gjerne kontakt med meg:

  Finn Kolderup  : finn@finnko.no  telefon +47-905 08 898

Finn er produsent av reisene og er både turleder og guide på Piemonte-turene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Finn på vinmesse i København, der Piemonte-viner sto i fokus.

Før innhøstingen i oktober.