Kräftskiva nu på lördag den 12/8 tid: 17:00.

Plats: Bryggan på FBK

Medtag ett gott humör, dina kräftor (eller något annat ätbart) och ädla drycker.

Om vi är på lekhumör blir det boule, pilkastning mm.

VÄLKOMNA

Styrelsen önskar Er alla ETT GOTT NYTT BÅTÅR!!!

2016-08-15

Årets höstmöte har blivit framflyttat en vecka.

Nytt datum är 16/11 -16 kl. 19.00

Observera att förslag till dagordningspunkt/motion att behandla på mötet skall vara inlämnad till styrelsen senast tre veckor före sista kallelsedatum enligt stadgarna 7.3 ,d.v.s senast fem veckor före höstmötet.

Restriktioner för fritidstrafik under ÅF Inshore och ÅF Offshore Race 2015

Orientering om restriktioner för fritidstrafik under ÅF Inshore och ÅF Offshore Race 2015

ÅF Offshore Race arrangeras av KSSS och Stockholms Hamnar. Under lördagen den 27 juni sker ett Inshore race och under söndagen den 28 juni startar ÅF Offshore race. Länsstyrelsen har därför fattat beslut om ett antal avspärrningar för fritidsfartyg. Det sker för att säkerställa säkerheten inom Stockholms Hamn och den yrkesmässiga trafikens tidtabeller.

De tävlande båtarna kommer att vara förtöjda vid tillfällig hamn på sydvästra sidan av Skeppsholmen.

Startområdet ligger mellan Kastellholmen och Stadsgårdskajen. Start sker mellan kl 12:00-13:15 under lördag 27 juni respektive kl 10:00-14:00 under söndag 28 juni. De tävlande båtarna beräknas ha passerat Blockhusudden omkring en timme efter senaste start. I händelse av svag vind eller dimma avbryts starten och omstart kommer då att ske samma kväll utanför Sandhamn.

Länsstyrelsens beslut innebär bland annat att inga fritidsfartyg får vistas i området:

- mellan Gamla Stan och Skeppsholmen från torsdag 25 till lördag 27 kl 0700-2200 dagligen samt under söndag 28 juni kl 07:00-1500.

- Stockholms Ström ut till Fjäderholmarna under lördag 27 juni kl 1130 till ½ timme efter sista start (dock senast kl 14:00) respektive söndag 28 juni kl 09:30 - 14:30, se skiss nedan.

Avspärrat område kommer att märkas ut med röda bojar och bevakas av Sjöpolisen, Kustbevakningen och KSSS.

Detta innebär att båtar förtöjda i hamnarna Vasahamnen, Navigationssällskapet, Biskopsuddens

Marina och Nacka Strand inte kan passera in i eller ut i sin hemmahamn under under lördag 27 juni kl 11:30 - 14:00 respektive söndag 28 juni mellan kl 09:30 - 14.30.

Från Vasahamnen är passage dock fri genom Djurgårdsbrunnskanalen.

Karl Johan-slussen, Hammarby-slussen och Danvikstullsbro-passagen kommer på motsvarande sätt att vara stängd för fritidstrafik.

Intresserade åskådare följer bäst start och utseglingen från Kastellholmen, Djurgården, Fjällgatan och Fåfängan. Högtalare och speaker finns på plats. Ytterligare information finns på www.ksss.se samt på Skärgårdsradion FM 90,2 . Under starten på Strömmen finns en särskild eventfrekvens FM 91,8. För eventuella säkerhetsfrågor under tävlingsdagarna, ring vid behov Säkerhetsansvarig vid ÅF Offshore Race Thomas Frimansson 0708 939 156.

Brodraget på Kvarnholmen Uppdatering (16/4)

Körschema för brodraget torsdag -lördag

TORSDAG: Bron dras fram till rätt läge över brostödet på Kvarnholmssidan.

FREDAG: Ponton 1 och 2 för över bron till Ryssberget

LÖRDAG: Bron sänks ner på sina landfästen. Brodraget är klart.

För mer info se: http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/SICKLA_KARTA/KVARNHOLMSFORBINDELSEN/Sidor/Brodraget.aspx

Svindersvik stängs för all båttrafik 10 till 17 april (4/4-15)

Den 11 april t.o.m. den 17 april kommer Svindersviken att stängas av för all båttrafik,                                                                                                     p.g.a. dragningen av bron mellan Kvarnholmen och Ryssbergen i Nacka

Stöld av utrustning (15/1-15)

  • Kjell Lindström har tråkigt nog haft påhälsning och stöld av utrustning i sin båt på hamnplan.
  • Vår uppmaning är därför att ni kanske bör åka ner och kontrollera era båtar och syna av så allt står rätt till om ni ej gjort det på ett tag