Kalender 2023

(*) = oblisgatorisk närvaro, bötesplikt gäller se nedan.

Händelsa                 Vecka    Datum                                        Tid                      Plats 

Årsmöte 2023          10         Torsdag 9/3                               18:30                  Klubbhuset

Arbetsdagar (*)        15         Lördag 15/4 Söndag 16/4         09:00-16:00        FBK

Arbetsdagar (*)        16        Lördag 22/4 Söndag 23/4          09:00-16:00        FBK

Arbetsdagar (*)        18        Lördag 6/5 Söndag 7/5              09:00-16:00        FBK

Sjösättning (*)          19        Lördag 13/5 Söndag 14/5          08:00-16:00        FBK

Kräftskiva                 32        Lördag 12/8                              14:00                   FBK

Arbetsdag (*)           38        Söndag  24/9                            09:00 -16:00        FBK

Torsättning (*)         39        Lördag 30/9 Söndag 1/10          08:00-16:00         FBK

Höstmöte                 46        Onsdag 15/11                           18:30                    FBK

(*) 

För sjösättning, torrsättning och arbetsdagar,  gäller att du ska vara med båda dagarna. Vi förhinder (sjukdom o.dyl.) meddela gärna hamnkapten eller någon i styrelsen.  För sjösättning och båtupptag samt arbetsdagar gäller att dagen slutar  när vi är klara dvs hamnkapten avblåser. Eventuella ändringar meddelas på hemsidan och via e-mail.

Varje medlem måste själv ta reda på  vad som gäller för dom angivna dagarna.