Kalender 2018

(*) = oblisgatorisk närvaro, bötesplikt gäller se nedan.

 

Händelse Vecka Datum Tid Plats
Årsmöte 10 Lördag 10/3 kl   16:00 -  Klubbhuset
Jubileumsresa till Åbo enligt utskick 10 Lördag 10/3 kl   19:00 Vikingterminalen
Arbetsdag (*) 16 Söndag 22/4 kl 09:00 - ca 16:00 FBK
Sjösättning   (*) 18 Lördag 5/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Sjösättning   (*) 18 Söndag 6/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Arbetsdag (*) 38 Söndag 23/9 kl 09:00 - ca 16:00 FBK
Torrsättning   (*) 39 Lördag 29/9 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Torrsättning   (*) 39 Söndag 30/9 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Höstmöte 45 Onsdag 7/11 kl   19:00 -  Klubbhuset

 

(*) 

För sjösättning, torrsättning och arbetsdagar,  gäller att du ska vara med båda dagarna. Vi förhinder (sjukdom o.dyl.) meddela gärna hamnkapten eller någon i styrelsen.  

- För sjösättning och båtupptag samt arbetsdagar gäller att dagen slutar  när vi är klara dvs hamnkapten avblåser

 Eventuella ändringar meddelas på hemsidan, anslagstavlan och med   anslag i klubbhuset.

Varje medlem måste själv ta reda på  vad som gäller för dom angivna dagarna.