Kalender 2021

(*) = oblisgatorisk närvaro, bötesplikt gäller se nedan.

Händelse Vecka Datum Tid Plats
Årsmöte  2021 16 Söndag 25/4 09:00 -  FBK
Arbetsdag (*) 16 Söndag 25/4 09:00 - 16:00 FBK
Sjösättning   (*) 18 Lördag 8/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Sjösättning   (*) 18 Söndag 9/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Arbetsdag (*) 18 Söndag 9/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Kräftskiva 33 Lördag 21/8 kl 14:00 -  FBK
Arbetsdag (*) 38 Söndag 26/9 kl 09:00 - ca 16:00 FBK
Torrsättning   (*) 39 Lördag 2/10 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Torrsättning   (*) 39 Söndag 3/10 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Arbetsdag (*) 40 Söndag 10/10 kl 09:00 - ca 16:00 FBK
Höstmöte 45 Onsdag 10/11 Kl 18:30 - Klubbhuset


(*) 

För sjösättning, torrsättning och arbetsdagar,  gäller att du ska vara med båda dagarna. Vi förhinder (sjukdom o.dyl.) meddela gärna hamnkapten eller någon i styrelsen.  

- För sjösättning och båtupptag samt arbetsdagar gäller att dagen slutar  när vi är klara dvs hamnkapten avblåser

 Eventuella ändringar meddelas på hemsidan, anslagstavlan och med   anslag i klubbhuset.

Varje medlem måste själv ta reda på  vad som gäller för dom angivna dagarna.