Kalender 2020

(*) = oblisgatorisk närvaro, bötesplikt gäller se nedan.

Händelse Vecka Datum Tid Plats
Årsmöte 10 Fredag 6/3 kl   19:00 -  Klubbhuset
Sjösättning   (*) 18 Lördag 2/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Sjösättning   (*) 18 Söndag 3/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Arbetsdag (*) 18 Söndag 3/5 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Kräftskiva 34 Lördag 22/8 kl 14:00 -  FBK
Arbetsdag (*) 38 Söndag 20/9 kl 09:00 - ca 16:00 FBK
Torrsättning   (*) 39 Lördag 26/9 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Torrsättning   (*) 39 Söndag 27/9 kl 08:00 - ca 16:00 FBK
Höstmöte 45 Onsdag 4/11 Kl 19:00 - Klubbhuset


(*) 

För sjösättning, torrsättning och arbetsdagar,  gäller att du ska vara med båda dagarna. Vi förhinder (sjukdom o.dyl.) meddela gärna hamnkapten eller någon i styrelsen.  

- För sjösättning och båtupptag samt arbetsdagar gäller att dagen slutar  när vi är klara dvs hamnkapten avblåser

 Eventuella ändringar meddelas på hemsidan, anslagstavlan och med   anslag i klubbhuset.

Varje medlem måste själv ta reda på  vad som gäller för dom angivna dagarna.