Värdeberäknad mängd

Vid styckegodstransport kan föraren använda en beräkningsmodell för att fastställa lastens riskpoäng.
Detta baseras på godsets transportkategori, som har en given faktor och som multipliceras med godsets vikt.
Om poängen understiger 1000 kan transporten genomföras med vissa lättnader, t.ex. behövs inte ADR-intyg eller skyltar på fordonet.

Tanktransporter kan inte transporteras som värdeberäknad mängd.

Man behöver endast uppfylla nedanstående bestämmelser om det beräknade värdet är 1000 eller mindre.

  • Krav på utbildning enligt 1.3, (Utbildning av personer delaktiga i transport av farligt gods)
  • Typgodkända förpackningar
  • Märkning och etikettering av kolli
  • Godsdeklaration (avtalstext när så krävs)
  • En brandsläckare, minst 2 kg
  • Samlastningsbestämmelser
  • Övervakning, när så krävs med hänsyn till transporterad mängd
  • Försändningsrestriktioner

 

EXEMPELVIS

 Ämne/Klassificering  Ämnets form  Mängd  Transportkategori  Multiplikationsfaktor  Summa
 UN 1219 Isopropanol, 3, II  Vätska  100 liter  2  3  300
 UN 2032 Salpetersyra, röd, rykande, 8, I  Fast ämne  10 kg  1  50  500
 UN 1006 Argon, komprimerad, 2, 1A  Komprimerad gas  50 liter (flaskvolym)  3  1  50 
 Beräknat värde:  850