Begränsad mängd (LQ)

Om man transporterar farligt gods i mindre förpackningar blir naturligtvis konsekvenserna vid en olycka ytterst begränsade för t.ex. människor och miljö.

För att underlätta de här transporterna har man beslutat att mildra bestämmelserna i regelverket vad avser krav på transporthandlingar, märkning och etikettering, skyltning av fordon m.m. Man benämner därför de mängderna för begränsade mängder (limited quantity) och de har tillkommit t.ex. för att privatpersoner ska kunna frakta varor av farligt godskaraktär för ”husbehov”. Som exempel kan nämnas att Du som privatperson har rätt att transportera 60 liter bensin i reservdunkar, förutsatt att bestämmelserna för dunkarna är uppfyllda, utan att behöva följa några andra bestämmelser i regelverket.

Oftast är det här krav på att en s.k. kombinationsförpackning skall användas och det är också reglerat hur mycket som maximalt får finnas i dess inner- respektive ytterförpackning.