Nu byggs vår nya ladugård

Nu byggs vår nya ladugård

Under sommaren har arbete med den nya ladugården för nötkreatur påbörjats. Ladugården blir en lösdrift på 60x20m med en djupströbädd anpassad för ca 150 djur.

Ladugården delfinansieras med hjälp av den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Länsstyrelsen i Värmland.

2017-09-01 21:03