Konsultation

Ledarskap & IT

Som konsult erbjuder jag Er en mångårig erfarenhet inom Ledarskap och IT baserat på över 20 års erfarenhet inom IT-branchen.

Min tyngdpunkt har under de senaste 12 åren varit inom Chefskap och Ledarskap där Lean och Agila principer varit en naturlig grund i alla roller.  Jag är idag en mycket uppskattad Lean och Agil coach och utbildar bl.a inom området SAFe.

Mina mer tekniska erfarenheter inom utveckling, arkitektur, analys och design har gett mig styrkan att kunna förstå och kommunicera på både djup teknisk nivå samt omvandla denna kunskap till ett framåtsyftande arbete tillsammans med olika ledarnivåer.

Lean & Agile

Min goda kännedom om Lean och Agila principer ger mig möjlighet att stötta Er och Er organisation i arbetet med ständiga förbättringar samt att på ett naturligt sätt genomföra transformationer i organisationen tillsammans med de anställda.

SAFe - Scaled Agile Framework

Som certifierad SPC (SAFe Program Consultant) har jag en djup kunskap inom ramverket SAFe och förutom coach är jag även certifierad att hålla följande officiella SAFe-utbildningar:

  • Leading SAFe
  • SAFe for Teams
  • SAFe Scrum Master
  • SAFe Product Owner/Product Manager
  • SAFe DevOps
  • SAFe for Architects

För mer information om SAFe se, Scaled Agile Framework.

Me

Mer information

För mer information om mig besök gärna min LinkedIn-profil.