Pasientstoler, legestoler og operasjonsbenker av meget god kvalitet.Produsert i Tyskland av Joerg und Sohn.

Pasientstol - 5101

Pasientstol - 5104

Operasjonbenk - Exaflex 6126