Våre audiometere og tympanometere er meget enkle i bruk. Fra de enkle (screening audiometer)
til bedriftshelsetjenester og legekontorer - til audiografenes favoritt (kliniske audiometer).

Screening audiometer:

 Amplivox 116

Amplivox 160

Amplivox 170

Amplivox CA850-4

Amplivox PC850

Kliniske audiometer

Amplivox 240

Amplivox 260

Amplivox 270

Tympanometer Amplivox 102-4