Strategisk kommunikasjonsrådgivning

Vi tilbyr strategisk kommunikasjonsrådgivning. Sammen med kunden lager vi kommunikasjonsstrategien som bidrar til å nå kundens mål. Strategien kan være for virksomheten som helhet, for prosjekter og enkeltsaker. Mål og resultater er lettere å oppnå når det ligger en god strategi til grunn. Vår strategiske tenkning er grunnleggende i all vår virksomhet. Også når vi tilbyr:

 • Mediehåndtering
 • Medierådgivning
 • Medietrening
 • Krisehåndtering, eller ganske enkelt hjelp med den vanskelige saken
 • Analyse

Myndighetskontakt

Det kan være avgjørende å få råd om politiske prosesser når rammebetingelser utfordres. Kunnskap om beslutningsprosessene, budskapsformidling, faktagrunnlag og mediehåndtering er viktig når du skal nå frem med saken. 

Tekst til alle kanaler

Vi leverer teksten til alle kanaler, på papir og digitalt. Teksten tilpasses kanalen. Be oss om:

 • Innholdsmarkedsføring
 • Journalistiske tekster i alle sjangre
 • Tekster til sosiale medier, reklametekster, websider
 • Taler
 • Foto og grafiske elementer
 • Digital og redaksjonell strategi

Kommunikasjon i din virksomhet

 • Internkommunikasjon
 • Endringskommunikasjon
 • Organisasjonsutvikling

Merkevarebygging

En sterk merkevare bygger identitet. Den skaper verdier for selger og kunde. Vi tilbyr strategisk og operativ hjelp med:

 • Merkevarestrategi
 • PR
 • Omdømme
 • Historiefortelling
 • Det faktiske tilbudet