Siv Ellen

Om Siv Ellen Omland, CEO i Empower Communication

Målet er å bidra til at virksomheten og du som leder og medarbeider lykkes bedre med god kommunikasjon.

Jeg har hatt ledende kommunikasjonsstillinger i offentlig virksomhet og har vært journalist. Gjennom eget firma jobber jeg nå i både i offentlig og privat virksomhet, samt for organisasjoner og stiftelser.

Her er noen kunder jeg har jobbt for: Politidirektoratet, Justisdepartementet, Oslo Tinghus, Politihøgskolen, Siste Skrik Kommunikasjon AS (samarbeidsprosjekter i Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Tromsø etc.), Cappelen Damm, Standard Norge, Kommunikasjonsforeningen, Orkla Health, Lions Norge, Norges Blindeforbund, Lexus.

Utdannelse

  • Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Som statsviter har jeg solid kunnskap om norsk og internasjonal politikk, organisasjon og ledelse, statistikk og forhandlinger. 

  • Medielinjen ved Høgskulen i Volda

Utdannet journalist i avis, radio, TV.

Kommunikasjon i næringslivet.

  • Handelshøyskolen (BI), Senter for lederutdanning

Masterprogrammet PR-ledelse og strategisk kommunikasjon; Kommunikasjonsledelse, strategi, analyser, målgrupper, lobbying og teamledelse. Jeg skrev oppgave om organisasjonskulturens betydning for å jobbe strategisk godt med kommunikasjon.

 Jobber før jeg startet firma

  • Fungerende kommunikasjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet (BFD).

"Hun hadde ansvar for BFDs samlede informasjonsvirksomhet eksternt og internt og deltok i departementets toppledergruppe. Fra første stund viste Omland at hun behersket de utfordringene hun fikk i jobben. Hun tok ansvar og initiativ, var ryddig, lojal og strukturert i sitt arbeid, og kommuniserte godt både utad og innad. For oss i den politiske ledelsen var hun en meget behagelig, pålitelig og serviceinnstilt samarbeidspartner, som stadig stimulerte til strategisk bevissthet og tenkning gjennom kritiske og kreative spørsmål i forhold til vår kommunikasjon." Odd Anders With, tidligere statssekretær.

  • Kommunikasjonsansvarlig i Økokrim
  • Journalist i Aftenposten, NTB, Dagbladet, Vårt Land og Fædrelandsvennen

 Litterær virksomhet

  • Høsten 2013 publiserte jeg boken Spionens kamp – en sann historie om krigen og kjærligheten. Utgivelsen ble støttet av Norges Hjemmefrontmuseum, Stiftelsen Fritt Ord, Vest-Agder fylkeskommune og en rekke legater. 

 

Sagt om Siv Ellen Omland i Empower Communication:

Hun var et rett valg. Vi engasjerte henne for å få mediedekning av vår store, landsomfattende innsamlingsaksjon Lions Røde Fjær 2015. Pengene gikk til stiftelsen Det er mitt valg, som tilbyr lærerne kurs og verktøy i forebyggende psykisk helse i skolen. Dette effektive verktøyet hjelper elevene å ta egne, gode valg for sine liv. Programmet forebygger også mobbing. Siv Ellen bidro til mediestrategi, formulerte budskap og fant de gode historiene. Hun motiverte samtlige partiledere til å stille opp for aksjonen, samt en rekke andre kjendiser og fagfolk. Hun var en dyktig strateg og en relasjonsbyggende samarbeidspartner.

Resultat: Arbeidet resulterte i mange TV-innslag, ukebladintervjuer, avisartikler og kronikkspalter. Lionsmedlemmene ble inspirert til å samle inn penger, og det var lettere å få folk til å gi når aksjonen var kjent. Vi fikk frem budskapet om betydningen av å jobbe med forebyggende psykisk helse blant barn og unge. Totalt samlet vi inn 24 millioner kroner.  Heidi Lill Mollestad Oppegaard, generalsekretær i Lions Norge.