Empower Communication AS er et kommunikasjonsbyrå som styrker kundenes gjennomslagskraft. Kundene er innenfor offentlig og privat virksomhet. Vi bidrar til at målgruppene får rett budskap til rett tid. Vi er strategiske, velformulerte og kreative. 

 

Daglig leder Siv Ellen Omland setter sammen et team av fageksperter tilpasset kundens mål og ønsker. 

 

Les mer om våre tjenester.

Kontakt Siv Ellen Omland

Ring mobil: 951 05 489

Mail: siv@empower-com.no