Gammelbrua

Elverum Energi

Elverum Energi eies av Elverum kommune.

Elverum Energis formål er å eie og drive foretak innenfor produksjon, distribusjon og omsetning av energi og annen infrastruktur samt annen næringsvirksomhet, herunder delta i andre selskap.

Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, bioenergi, strømdistribusjon og fjernvarme. Kjernevirksomheten utøves gjennom eierskapet i Østerdalen Kraftproduksjon og Eidsiva Energi.

Bes√łksadresse og postadresse

Elverum Energi AS

Kirkevegen 2
2406 Elverum

Kontakt oss

E-post: firmapost@elverumenergi.no