Skjefstadfossen

Generalforsamling, styre og ledelse

Elverum formannskap er generalforsamling i Elverum Energi AS.

Styret i Elverum Energi AS består av:
- Erik Engan, styreleder 
- Per Erik Skaugrud, nestleder
- Ellen Anne V. Kjenstadbakk, styremedlem
- Lene Faraasen, styremedlem

Daglig leder: Vivi Grøtting

Rapport Åpenhetsloven

Konsernet Elverum Energi jobber aktivt for at vi selv, våre leverandører og samarbeidspartnere driver virksomheten uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er viktig for oss å sikre at hele vår verdikjede ivaretar arbeidstakernes rettigheter i henhold til vilkårene i Åpenhetsloven og OECD sin veileder.

Kontakt oss på vår mailadresse for å få rapporten tilsendt: firmapost@elverumenergi.no

Informasjon om Elverum Energi

Konsernet Elverum Energi består av morselskapet Elverum Energi AS og datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon AS.
Elverum Energi AS eies 100% av Elverum kommune.
Østerdalen Kraftproduksjon AS eies 67 % av Elverum Energi AS og 33 % av Nord-Østerdal Kraftlag SA.
Elverum Energi eier 1,235 % av aksjene i Innlandet Energi Holding AS og 8 % av aksjene i Elsikkerhet Norge AS.

Elverum Elektrisitetsverk startet kraftproduksjonen i Skjefstadfossen 10. desember 1910, og leverte strøm til sju kommuner før 2. verdenskrig. I 1999 ble elektrisitetsverket omorganisert til et konsern med tre datterselskaper: Kraftproduksjon, strømdistribusjon og kraftomsetning. Kraftomsetningen ble solgt til Hafslund. Etter år 2000 har Elverum Energi i tillegg bygd ut fjernvarme og fiber til bredbånd. 

I januar 2015 ble nettvirksomheten og fjernvarmen solgt til Eidsiva, og kjøpesummen ble gjort opp i Eidsiva-aksjer. Samtidig ble de ansatte overført til Eidsiva.

Kjernevirksomheten til Elverum Energi er kraftproduksjon, bioenergi, strømdistribusjon og fjernvarme. Kjernevirksomheten utøves gjennom eierskapet i Østerdalen Kraftproduksjon og Eidsiva Energi.

Elverum Energis hovedmål:

  • Bygge og eie lønnsom fornybar kraftproduksjon
  • Lønnsom, sikker og miljøvennlig bioenergi, strømforsyning og fjernvarme i Hedmark og Oppland
  • Aktivt og utøvende eierskap
  • Gi god verdiskaping og avkastning til eierne