Skjefstadfossen

Generalforsamling, styre og ledelse

Elverum formannskap er generalforsamling i Elverum Energi AS.

Styret ble valgt i ordinær generalforsamling 22. april 2020, og består av:
- Peer Jacob Svenkerud, styreleder
- Per Erik Skaugrud, nestleder
- Ellen Anne V. Kjenstadbakk, styremedlem
- Gunhild Fundlid Brevig, styremedlem

Daglig leder: Vivi Grøtting

 

Informasjon om Elverum Energi

Konsernet Elverum Energi består av morselskapet Elverum Energi AS og datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon AS.
Elverum Energi AS eies 100% av Elverum kommune.
Østerdalen Kraftproduksjon AS eies 67 % av Elverum Energi AS og 33 % av Nord-Østerdal Kraftlag SA.
Elverum Energi eier 1,265 % av aksjene i Innlandet Energi Holding AS og 8 % av aksjene i Elsikkerhet Norge AS.

Elverum Elektrisitetsverk startet kraftproduksjonen i Skjefstadfossen 10. desember 1910, og leverte strøm til sju kommuner før 2. verdenskrig. I 1999 ble elektrisitetsverket omorganisert til et konsern med tre datterselskaper: Kraftproduksjon, strømdistribusjon og kraftomsetning. Kraftomsetningen ble solgt til Hafslund. Etter år 2000 har Elverum Energi i tillegg bygd ut fjernvarme og fiber til bredbånd. 

I januar 2015 ble nettvirksomheten og fjernvarmen solgt til Eidsiva, og kjøpesummen ble gjort opp i Eidsiva-aksjer. Samtidig ble de ansatte overført til Eidsiva.

Kjernevirksomheten til Elverum Energi er kraftproduksjon, bioenergi, strømdistribusjon og fjernvarme. Kjernevirksomheten utøves gjennom eierskapet i Østerdalen Kraftproduksjon og Eidsiva Energi.

Elverum Energis hovedmål:

  • Bygge og eie lønnsom fornybar kraftproduksjon
  • Lønnsom, sikker og miljøvennlig bioenergi, strømforsyning og fjernvarme i Hedmark og Oppland
  • Aktivt og utøvende eierskap
  • Gi god verdiskaping og avkastning til eierne