.

Cableport Cableport Art.nr. 500960

.

Cableport

är den optimala lösningen när kablar skall föras genom däck eller tak.

.

.

.

Kabelgenomföringarnas Kung