Husarbete

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.
 
Grundregeln för husarbete är att den som köper ett husarbete ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att köparen av dina tjänster ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att han eller hon äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden och med högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Den som köper dina tjänster  kan även få skattereduktion för arbete som du utför i kundens föräldrars bostad. För att kunden ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som du utför i kundens föräldrars bostad krävs dessutom att kunden helt eller delvis äger den bostad som föräldrar bor i och där arbetet utförs.