UC-Silver.

UC-Silver.

Omsättningsökning igen.

Då var fjärde året till ända för vår del eftersom vi firar nyårsafton den 30:e april. Det återstår en hel del arbete innan vi har vår årsredovisning och bokslut klart men vi kan glädjande meddela att vi för tredje året i rad har en kraftig omsättningsökning och kommer landa på ca. 14,5 msek med ett bra positivt resultat. Vår rating hos UC visar också att vi är ekonomiska och att lita på när det gäller betalningsförmåga.

Det här innebär att vi sedan vårt första bokslut (2017) varje år har ökat med ca. 50%. Utan engagerade medarbetare och god relation till kunder och leverantörer hade det aldrig varit möjligt. Så ett stort tack till er alla!

Året vi nu går in i är självklart omgärdat med en stor ovisshet då Corona dessvärre kommer sätta sina spår såväl direkt som indirekt för oss och väldigt många företag. Vi märker nu av en viss nedgång, det är inte riktigt samma aktivitet som tidigare och det är förmodligen också en viss eftersläpning att ta hänsyn till. Vi känner oss ändå redo att anta den här svåra utmaningen och tillsammans med en bred kundflora som spänner över flera olika branscher tror och hoppas vi att det ska gå bra.

Det glädjande är att vi fortsätter vårt framgångsrika koncept med kraftfördelningar (VHC) till kraftstationer runt om i landet. Vi har mottagit ytterligare en order som ska levereras i höst där Svenska Kraftnär är slutkund. Vi har även tillsammans med ett företag i Köping fått förtroendet att leverera mindre VHC i trakten runt Eskilstuna/Strängnäs (ca. 3-4st/år). Utöver det producerar vi just nu flera styrskåp till bl.a. förpackningsindustrin, blybeläggning av kablar, kretskortstillverkning utan kemikalier, marina marknaden och trådbearbetning. Så vi ser ändå med tillförsikt fram mot ett spännande och i allra högsta grad utmanande år.

Titta gärna på hur DP Patterning med sin teknik producerar flexibla kretskort: https://dppatterning.com/

2020-05-19 08:40