Stororder!

Stororder till ELTAL.

Vi har på kort tid mottagit order från en av våra kunder med ett totalt värde om ca. 1,4MSEK.

Vårt åtagande omfattar konstruktion och montage av två apparatskåp. Skåpen är ca. 6m breda och innehåller bl.a. kraftfördelning av motorgrupper, DC-drive och styrsystem.

Skåpen styr och reglerar en extruder för blybeläggning av kablar.

Vår kund är marknadsledande i världen inom denna teknik och maskinerna kommer exporteras.

2018-04-11 08:00