Siemens AB

Order från Siemens AB

Vi har mottagit en order från Siemens AB gällande konstruktion, tillverkning och leverans av 1st ställverk och 2st undercentraler, samtliga med högt ställda krav då slutkunden är Vattenfall.

2017-03-27 11:15