Göta Kanal.

Göta Kanal.

Apparatskåp till Göta Kanal.

Vi har fått i uppdrag av Göta Kanalbolag att, tillsammans med vår samarbetspartner Elcontrol, tillverka apparatskåp för retrofit av äldre anläggningar på två broar samt slussen i Söderköping.

Uppdraget innefattar byte av befintliga apparatskåp till nya moderna skåp med nytt styrsystem. Konstruktion, programmering samt montage och installation ingår i vårt åtagande.

2018-02-28 14:30