Bokslut.

Bokslut.

Vårt första bokslut är nu färdigt.

Vårt första bokslut och den tillhörande historiska första årsredovisningen är nu inskickad, registrerad och godkänd.

Vi kan glädjande redovisa en total omsättning på ca. 4,2 MSEK och ett resultat efter finansnetto på 263 TSEK. Dessa siffror ligger väl i paritet med vad vi hade budgeterat.

ELTAL har också mottagit en kreditvärdering av UC på bronsnivå, vilket är något som få företag lyckas uppnå efter endast ett år. Med denna värdering kan alla våra kunder och leverantörer känna sig trygga med vår betalningsförmåga.

På följande länk hos Allabolag kan ni läsa mer om vårt bokslut: https://allabolag.se/5590459342/eltal-ab

2017-11-28 10:30