Nyheter från Havs- och vatten myndigheten

Här kan ni läsa dom senaste nyheterna från Havs- och vattenmyndigheten.

  • Metan från Nord Stream kan ha påverkat torsken

    En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV, Havs- och vattenmyndigheten, ger nu besked: Metangasen som läckte från Nord Stream-ledningarna kan ha påverkat torsken, om än lindrigt.
  • Ett av Sveriges mest miljöfarliga vrak töms på olja

    Tankfartyget Rone, som sjönk i dåligt väder vintern 1981, ska nu tömmas på drygt 200 000 liter tjockolja. Vraket ligger på 98 meters djup, 28 km väster om Gotland. Operationen startar 22 september. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som finansierar arbetet, klassar vraket som ett Sveriges fem mest miljöfarliga.
  • Hummerfiskesäsongen närmar sig – nya regler att ha koll på inför årets fiske

    Inför årets hummerfiske, med start 26 september, är det främst sumpningsreglerna som har ändrats och som man bör vara vaksam på. Sedan tidigare har det varit tillåtet att hålla hummer i sumpningsanordning i havet från och med premiären till den 10 maj. Nu ändras slutdatum till 31 januari. Burar ska från och med 1 januari 2023 alltid vara försedda med minst ett rymningshål.