Strategi og Forretningsutvikling

 

Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever nye strategier!

Vi fokuserer på Innovasjon og Forretningsutvikling! I samarbeid etablerer vi prosesser som legger til rette for Verdiskaping og forbedret Lønnsomhet.

Våre tjenester:

 • Styreverv, bedriftsrådgivning, mgmt. for hire
 • Strategiprosesser
 • Forretningsutvikling og Forretningsmodeller
 • Innovasjonsstrategier
 • Digitalisering
 • Organisasjonsutvikling
 • Leanprosesser
 • Supply Chain
 • Sourcing
 • Restrukturering, Refinansiering, Offentlige støtteordninger
 • Fisjon og Fusjonsprosesser
 • Internasjonalisering
 • Coahing/Mentoring

Forretningsplan som fokuserer på selskapets forretningsdrivere:

 • Innovasjonsprosesser; Nye produkter, tjenester og markeder
 • Kunder og kunderelasjoner
 • Salgsstrategi
 • Verdiløfte
 • Inntektsstrømmer
 • Nøkkelressurser og Nøkkelaktiviteter
 • Kostnadsreduserende tiltak