Roundup Plug och specialborr

Vi säljer endast större förpackningar direkt till slutkund. Om du bara behövar 10 eller 25 plug vänligen kontakta din närmaste trädgårds eller järn handlare.