2016 Innleid byggeledelse , ras og skredsikring . Byggherre Statelig energiselskap, Skjomen Narvik

2016/ 2017 : Innleid byggeledelse hos offentlig byggherre , rensk , fjellsikring og rehablitering av fjellhall . Oslo

2017 Innleid byggeleder og KU , Bygging  av et større oljeutskilleranlegg og rehanlitering av transformatorsjakter . Byggherre , offentlig eid energiselskap. Oslo

2018 Innleid byggleleder og SHA koordinator (KU) , rehanblitering av transformatorsjakter for et offentlig eid energiselskap

 

2018 Innleid byggeleder EPC kontrakt , Grunn, bygg, høyspent elektro Rogaland.Byggherre er offentlig energiselskap

Høst 2018-  2019 . Administasjonsbygg Lillehammmer. Byggherre : Statelig energiselskap 

2019 Ditt prosjekt ? 

kontakt oss for tilbud

post@ebcon.no