EB Gruppen AB är ett familjeägt moderbolag till   EB Logistik AB, Road Cargo Sweden AB, EB Lagerhus samt EB Real Estate AB.

Verksamheten är inriktad mot åkeri & logistikverksamhet samt fastighetsförvaltning.

Den första bolagsbildningen skedde redan 1952 varför vi kan stoltsera med drygt 60-åriga anor.