Kollhue med kveif under

Klede frå vikingtid og middelalder. 

Vikinghetter og struthetter frå middelalderen. Forskjellen ligg hovudsakleg i struten, dvs. den lange "halen" bak som heng nedetter ryggen. 

Kveif var eit basis hovudplagg for menn, som også vart brukt under brynjehuva. Kollhuve var eit vanleg hovudplagg for gutar og menn i vikingtid og middelalder, gjerne brukt i lag med hetter. Huva er sett saman av seks bitar og dekorert på forskjellige måtar. Du finn også ei bondehuve frå vikingtid og ein kjortel sydd etter mønster frå 1300-talet.