Bjørgvin viking- og middelalderfestival 2. - 4. juni 2017

Bjørgvin viking- og middelalderfestival 2. - 4. juni 2017

Bjørgvin Marknad - viking- og middelalderfestival 2. - 4. juni 2017. På Hordamuseet, Hordnesvegen 24, 5244 Fana. Bjørgvin Marknad er ein festival der drakter, utstyr og varer er relatert til vikingtid og middelalder ( ca 700 - 1300)

Dokkegalleriet deltek på Bjørgvin Marknad med struthetter, kollhuver, barnekjoler, dokker/figurar i middelalderdrakter, fingerdokker med meir.

26.05.2017 11:28