Att äga hund är att träna hund. Oavsett om du vill det eller inte så lär hunden sig olika saker hela tiden. Det är så den överlever.

Jag tycker den som skall gå kurs för någon tar reda på instruktörens träningsfilosofi. Därför är det viktigt för mig att de som går kurs för mig vet vad jag för filosofi. 

Den som äger hund har ett stort ansvar. Jag brukar betona att hundägaren är den som följer sin hund och vet mest om hur den reagerar i olika situationer. Därför är hundägarens kunskaper om sin hund viktig då jag instruerar. Hundägaren lever med sin hund dagligen och bör ha en röd tråd att följa samt integritet i sitt hundägande. Därför råder jag hundägaren att tänka själv och utvärdera samt ifrågasätta både mina, men även andra hundtränares tips och råd och tycker det är helt okej då hundägaren inte vill göra en övning som jag föreslår. Av någon anledning kanske den inte passar föraren och hunden just då. Helst inte om hundägaren inte tror på övningen. Du som går kurs för mig kommer få massor av tips & du bestämmer själv vad som är relevant för dig att gå vidare med. 

När jag tränar hund ska det vara roligt. Framförallt vill jag se att hunden gillar det. Det är anledningen till att jag använder mig av belöningsbaserad inlärning. Jag vill vara schysst och tydlig mot hunden och inte sätta högre kriterier än vad hunden klarar av att uppfylla. Jag gillar hundar med högt självförtroende och som tar för sig. Därför lägger jag upp träningen för att bygga upp min hund och dess svagheter. Vi bygger delar och detaljer som sätts ihop till en helhet. Hundträning består till stor del av problemlösning och att ha fantasi för att lösa dessa. Att analysera sig själv när det inte gick som planerat. Att lägga upp planer för nästa träningstillfälle. 

När jag håller kurs är det viktigt att alla individer, både hundar & människor känner sig respekterade. Jag vill att det ska kännas "bra i magen" hos den som går kurs hos mig. Både då du är på väg till kursen, men även när du åker hem igen. Dessemellan ska vi ha kul! Träningen sker individanpassat då vi utgår ifrån det stadie vi befinner oss i för tillfället. Många gånger är det faktiskt så att den hunden som kan tyckas vara mest "olydig" på kursen faktiskt blir den hund som kommer längst i slutändan. Om det nu går att jämföra vilken hund som lyckas. För det går det egentligen inte. Varje förare har sitt egna mål. Ett mål kan vara att bara ha en trevlig stund ihop med sin hund. En annat skäl kan vara att över huvud taget kunna ha kvar hunden i samhället. Eller komma till elit i lydnad. En anledning till att jag började tävla var att jag ville lära mig att klara av nervösa situationer och kunna prestera bättre under stress. Det kan finnas lika många anledningar till att vi tränar och tävlar med våra hundar som det finns människor. Framförallt tycker jag hundträning ska vara roligt och att förstå sin hund samt ha vägar att kommunicera med sin hund är fantastiskt.