Her skal vi gi vår flotte plattgatter heder og verdighet igjen med en helt ny måte å bygge og tenke båt på - for å skape en båt som bruker SVÆRT LITE ENERGI (Strøm, bensin eller diesel)

Rivena 25